Miljörätt

RosholmDells verksamhetsgrupp med specialisering inom miljörätt erbjuder omfattande stöd till våra klienter för att navigera i den komplexa och ständigt föränderliga miljö- och vattenrättsliga landskapet. Oavsett om företag står inför expansion eller andra förändringar som kräver tillstånd eller anmälan har vi expertisen att guida dem genom processen.

Vi förstår vikten av strategisk rådgivning och juridisk representation i frågor som rör föroreningar och grundvatten, och vårt team är dedikerat till att erbjuda personlig service som är skräddarsydd efter varje enskild klients unika behov.

Vi har omfattande erfarenhet av att bistå klienter med tillstånds- och tillsynsprocesser för att säkerställa att de följer miljöregler och undviker potentiella juridiska problem.

Våra klienter kommer från en mängd olika branscher, inklusive tillverkningsindustrin, energibranschen, kommunala tjänster, hamnar och jordbruksindustrin. Med vår branschspecifika kunskap och erfarenhet hjälper vi våra klienter att uppnå sina miljömål samtidigt som de minimerar den legala risken.

Utbildningar och seminarier

Vi håller regelbundet utbildningar och seminarier inom området. Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av våra inbjudningar.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Daniel Drott (gruppansvarig), Johan Norrlin, Susanna Kihlberg, Nathalie Andersson, Viktor Lundberg, Edvin Johansson, Nathalie Andersson