Miljörätt

I RosholmDells miljögrupp har vi samlat byråns specialistkompetens inom miljö- och vattenrätt. Vi bistår i frågor då företag står inför expansion eller andra förändringar där det kan komma att krävas att tillstånd inhämtas, eller då förändringar behöver anmälas till myndighet. Andra exempel där vi gärna bidrar med strategisk rådgivning eller fungerar som ombud är i frågor rörande föroreningar eller kring grundvatten. Vi bistår även i tillstånds- och tillsynsprocesser. Byråns miljögrupp har mångårig och omfattande branscherfarenhet och har klienter inom exempelvis tillverkande industri, energibranschen, kommunala bolag, hamnar och areella näringar.

Medarbetare

Daniel Drott (gruppansvarig), Johan Norrlin, Susanna Kihlberg, Nathalie Andersson, Viktor Lundberg, Edvin Johansson