Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är enkelt. Har andra rådgivare låtit er tro något annat? Låt oss förklara varför vår ståndpunkt är den rätta vid ett personligt möte. Vi har omfattande erfarenhet från framgångsrik rådgivning till såväl upphandlande enheter och myndigheter som till anbudsgivare. I våra tjänster ingår:

  • Strategi, projektledning, dokumentation och genomförande av upphandlingar enligt LOU och LUF, såväl för anbudsgivare som för upphandlande enheter och myndigheter. Vi har bland annat varit rådgivare vid några av Sveriges genom tiderna största upphandlingar av transporttjänster och PPP projekt.
  • Processföring i förvaltnings- och kammarrätt samt Högsta förvaltningsdomstolen.
  • Rättsliga analyser.
  • Etablering och förvaltning av kvalificeringssystem.

Medarbetare

Peter Lennartz (gruppansvarig), Martin Dell, Caroline Elison, Elsa Elmgren Stenkula