RosholmDell har biträtt ägarna av Växjö Bildemontering vid bolagets förvärv genom Autocirc AB. Växjö Bildemontering har länge arbetat med återvinning för en hållbar bildelsindustri och kommer nu ingå i Autocircsfären.

Idag har företaget 16 st. anställda som återvinner delar och demonterar ca. 1 300 bilar om året, varav ca. 90 % är krockade bilar som är inköpa av försäkringsbolag.