Den nya ”visselblåsarlagen” ställer krav på många företag att omarbeta eller ta fram processer för att hantera visselblåsningar. Allt fler verksamheter omfattas även av kravet på att inrätta en så kallad visselblåsarfunktion. Funktionen är en rapporteringskanal för mottagande, hantering, utredning och dokumentation av visselblåsningar. RosholmDell erbjuder en helhetslösning för att förenkla för verksamheter att följa lagens krav. I erbjudandet ingår även lösningar för att uppfylla lagens krav på informationsgivning.

RosholmDell tillhandahåller en webbaserad kanal, som är enkel för verksamheten att göra tillgänglig för de som ska kunna nå den. Genom kanalen kan den som vet eller misstänker att allvarliga missförhållanden förekommer inom verksamheten exempelvis ta del av information om när och hur en visselblåsning kan göras, rapportera anonymt och följa sitt ärende.

Tjänsten är ett kostnadseffektivt, enkelt och säkert sätt att implementera lagens krav.

Vill du veta mer om visselblåsarfunktionen eller om regelverket, kontakta Kerstin Eifrém, kerstin.eifrem@rdlaw.se,  0046 (0) 709 795 140.