Förmögenhetsförvaltaren Wictor Family Office AB har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Quesada Kapitalförvaltning AB. Bolagen har samma strategiska syn på förmögenhetsförvaltning och Quesadas ägare träder in som delägare i Wictor Holding AB.

Wictor Family Office är fristående från banker, fondbolag och andra finansiella institut och verksamheten bygger på att ägarna och kunderna investerar på lika villkor i de produkter som rekommenderas.

Förvärvet, som är villkorat av Finansinspektionens godkännande, är strategiskt viktigt då det utökar Wictor Family Offices portfolio av produkter.

Wictor Family Office rådgavs i förvärvet av RosholmDell, med Per Gruwberger som ansvarig delägare.