Wictor Holding AB, svensk förmögenhetsförvaltare, har förvärvat samtliga aktier i stockholmsbaserade FMG+ AB. Förvärvet innebär att Wictor Holding kompletterar verksamheten med ytterligare specialist- och affärsområden samt med ett ökat internationellt kundengagemang. FMG+ är specialiserade på affärsområdena ”Kapitalstarka företagsägare” och ”Framgångsrika individer inom sport och entertainment”.

Som en del i förvärvet kommer grundarna i FMG+ AB att gå in som delägare i Wictor Holding AB, vilket vidgar verksamhetens kompetens och kontaktytor. Genom affären stärker Wictor Holding sin kapacitet inom utvecklingen av produkter och tjänster i syfte att möta kundernas internationella efterfrågan.

RosholmDell var legal rådgivare för Wictor Holding AB i förvärvet, med Per Gruwberger som ansvarig delägare.